Tomáš Rothschein
student politologie a práv na UK (21)

"Kouzlo Litomyšle spočívá v tom, že i přes svoji podstatu maloměsta dokáže vytvořit věrohodnou iluzi velkoměsta."

 

Jakožto turistický průvodce po městě si výše uvedenou skutečnost uvědomuji velice dobře. Již čtvrtým rokem přicházím do styku s cizinci a naslouchám jejich chválám i výtkám. Nacházím tak obrovský zdroj inspirace pro případné změny, vylepšení, ale také jiný pohled na věci, které místní občan kolikrát vidí jako zažité, či neměnné.

 

V zastupitelstvu bych rád prosazoval hlas mladých a studentstva, mezi které se taky počítám. Jsem absolventem místního gymnázia a svůj rozvoj jsem momentálně přesunul do Prahy, kde studuji práva na Univerzitě Karlově a politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd. Studium gymnázia jsem také proložil ročním studiem v Minnesotě v USA, kde jsem načerpal nesmírné množství zkušeností, ze kterých těžím dodnes.

 

Nicméně byly to právě mé časté pobyty v zahraničí, které mne naučily lásce k domovu, a i já sám bych proto rád využil své schopnosti, a možná i trochu té mladické drzosti, k poskytnutí rozdílného náhledu na problémy, které město musí řešit.

 

"Naši mladí jsou budoucností našeho města, dejme jim proto důvod se domů vracet."

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Petra Benešová David Edlman Mgr. Olga Radimecká Mgr. Miroslav Hájek Mgr. Eva Novotná Mgr. Jan Pikna Petra Sýkorová Mgr. Jan Vavřín Bc. Iva Hloušková Tomáš Rothschein Jana Brokešová Ing. Lenka Luxová Filip Holub Ing. Štěpánka Zavoralová (zveřejnění 22.07.) Mgr. Matyáš Hájek (zveřejnění 27.07.) Mgr. Blažena Kovářová Jirušková (zveřejnění 01.08.) Mgr. Tomáš Fila (zveřejnění 06.08.) Mgr. Věra Krejčová PhD (zveřejnění 11.08.) Albert Edlman (zveřejnění 16.08.) Pavlína Jiříčková (zveřejnění 21.08.) Ing. Jakub Tmej (zveřejnění 26.08.) Renata Kmošková (zveřejnění 31.08.)